• صوراسرافیل

  • صوراسرافیل

Loading

مرکز خرید صور اسرافیل

اطلاعات پایه

مرکز خرید صور اسرافیل

  • خرید و فروش طلا و جواهر
  • تولید / عرضه پوشاک
  • فروشگاه

مجموعه ای از اصناف.
طلا و جواهرات , پوشاک

تهران ، میدان امام خمینی ،خ باب همایون ،خ صوراسرافیل ،بازار بزرگ صور اسرافیل

بازرگانی و تجارت
  • جمهوری اسلامی ایران
صلاحیت ارجاع کار
  • کسب گواهینامه از سازمانهای مرتبط
انجمن ها

  • سایر انجمن ها